" Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami
to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy,
a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"
(Helen Parkhurst)
 
 
 
 
Przedszkole Nr 148 zostało otwarte 9 kwietnia 1979 r. w bloku mieszkalnym na Osiedlu Bolesława Chrobrego 2A. Po 29 latach działalności na mocy decyzji Prezydenta Miasta Poznania   z dnia  17 lipca 2007  roku, Przedszkole  uzyskało nową  siedzibę  w  budynku  na Osiedlu Bolesława Chrobrego 121.
    Uchwałą Nr XLI/454/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 26 sierpnia 2008 roku nadano Przedszkolu imię "Mali Europejczycy", uznając rolę i znaczenie społeczne prowadzonej od lat w naszej placówce edukacji proeuropejskiej.
Dążymy do tego, by powiedzenie "Jestem Europejczykiem", które słyszą i powtarzają dzieci naszego przedszkola, miało dla nich określoną treść;żeby wiedziały co ono oznacza,co twierdzą o sobie, kiedy je wypowiadają.

        "Dajemy dziecku wiele możliwości, by stawało się badaczem, odkrywcą                              i w końcu twórcą, wiedziało o tym, jak żyć i jak postępować"
 
Dbamy o harmonijny rozwój dziecka przez stymulowanie wszystkich sfer jego osobowości.  

1. Nasi wychowankowie uczą się:

  • samodzielności i odpowiedzialności w działaniu,                                                                   
  • samodzielności uczenia się poprzez organizację pracy we własnym czasie i tempie                  
  • kreatywnegi i twórczego myślenia i działania                                                                       
  • kształtowania w sobie wartości moralnych (szacunek, akceptacja)i właściwych postaw społecznych, empatii,                                                                                                            
  • podporządkowywania się ustalonym zasadom i regułom,            
  • odpowiedzialności i umiejętności ponoszenia konsekwencji swoich działań,nawiązywania więzi, współpracy i wzajemnej pomocy,

2. Respektujemy fakt, że dziecko jest indywidualnością i ma prawo rozwijać się we właściwym dla siebie tempie i pod dyktando swoich osobistych zdolności i dążeń.

3. Nasz nauczyciel to umiejętny reżyser wyznaczający dzieciom zadania, ofiarujący im role aktywnych badaczy i odkrywców

4. Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

 

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci przyjętych do przedszkola odbędzie się w dniach 25-27 sierpnia 2015 r. w godz.

10:00 - 12:00.