Menu

BATERIOBRANIE

BATERIA KOCHA RECYKLING
Kampania edukacyjna realizowana w ramach edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Celem kampanii jest zwiększanie świadomości ekologicznej, w tym:
– kształtowanie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami przenośnymi (zwanych dalej bateriami);
– wskazywanie szkodliwości niewłaściwego postępowania z takimi odpadami;
– rozwijanie wiedzy na temat surowców wtórnych;
– aktywizacji dzieci i dorosłych w działania na rzecz ochrony środowiska;
– prowadzenie zbiórki i przekazanie do recyklingu jak największej ilości zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (elektrycznych śmieci).

Organizator: Przedszkole nr 148 „Mali Europejczycy” w Poznaniu
Partner: Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Uczestnicy: społeczność przedszkolna skupiona w ramach Miasteczka Oświatowego w Poznaniu: w Przedszkolach nr: 24, 35, 134, 148, 163 i w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 17 oraz Piątkowskiej Szkole Społecznej im dr Wandy Błeńskiej. 

Termin: wrzesień – listopad
Zakończenie: 05 grudnia

Działania prowadzone w ramach kampanii:
1. „Zostań małym ekologiem” – trzydniowy cykl zajęć dydaktycznych prowadzonych metodą Storyline.
Pobierz scenariusz: „Wall-E i tajemniczy obiekt” | autor: Kinga Koszewska
2. Międzyprzedszkolny konkurs „Bateriobranie” – zbiórka zużytych baterii, akumulatorów i drobnego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego.
3. „Bateria kocha recykling” – międzyprzedszkolny przegląd teledysków do piosenki przewodniej kampanii.
Pobierz tekst piosenki: „Bateria kocha recykling” | autor: Kinga Koszewska
4. „Dobre rady na niebezpieczne odpady” – międzyprzedszkolny przegląd spotów reklamowych.
5. „Apel Ziemi – czysty świat” – konkurs na plakat.

Zapisz