Menu

Projekty

Projekty ogólnoprzedszkolne realizowane w roku 2022/2023

 „Smaki w kolorach tęczy” autor projektu: Natalia Królikowska

Projekt „Smaki w kolorach tęczy” skierowany jest do dzieci 3, 4, 5, 6 letnich
uczęszczających do Przedszkola nr 148 „Mali Europejczycy” w Poznaniu. Projekt ma na celu
promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania oraz poszerzanie wiadomości dzieci na temat
wartości odżywczych produktów spożywczych w kolorach: czerwonym, pomarańczowym,
żółtym, zielonym, niebieskim, fioletowym, białym, a także zachęcanie dzieci do spożywania
posiłków i picia soków wykonanych z produktów w tych kolorach. Projekt przewidziany jest dla
wszystkich dzieci z oddziałów I-VII i realizowany będzie przez wychowawców oddziałów.
Projekt zaplanowany został na sześć dni w roku szkolnym- zgodnie z harmonogramem.
Każdy termin odpowiada jednemu kolorowi. W tych dniach dzieci i pracownicy przychodzą
ubrani w dany kolor.

 

 

„Dzień Pyry” autor projektu: Kinga Koszewska

Dnia 21.10.2022 obchodziliśmy „Dzień pyry”, który był realizowany z okazji światowego dnia ziemniaka. Podsumowaniem projektu była gra terenowa z udziałem rodziców oraz wspólne pieczenie ziemniaków w ogrodzie przedszkolnym.

 

„Matematyczny ogród” Autor projektu: Joanna Nowicka
Od września do listopada 2022 r. dzieci brały udział w projekcie „Matematyczny ogród- jesień”. W ramach projektu były prowadzone zabawy matematyczne w ogrodzie przedszkolnej oraz bliskiej okolicy przedszkola. 

 

„Bezpieczeństwo przedszkolaka- sprawa to nie byle jaka” autor projektu: Małgorzata Magner- Kaszyńska

W dniach 10.10-14.10.2022  wszystkie oddziały brały udział w projekcie edukacyjnym „Bezpieczeństwo przedszkolaka- sprawa to nie byle jaka”. Dzieci odwiedziły Straż Pożarną znajdującą się niedaleko naszego przedszkola. W nasze placówce gościliśmy ratowników medycznych, a także policję.

 

 

Projekty ogólnoprzedszkolne realizowane w roku 2021/2022

Bezpieczny przedszkolak” autor projektu: Joanna Nowicka

W dniach 11.10-15.10 wszystkie oddziały brały udział w projekcie edukacyjnym „Bezpieczny przedszkolak”.

„Przedszkolak w krainie wielkich emocji” autor projektu: Kinga Koszewska

W dniach 20.09-24.09 wszystkie oddziału brały udział w projekcie edukacyjnym „Przedszkolak w krainie wielkich emocji” z okazji obchodów Dnia Przedszkolaka 2021.

„Kropkowy zawrót głowy”– autor projektu Marta Smółkowska

—————————————————————————————————————————————————————————

Projekty ogólnoprzedszkolne realizowane w roku 2020/2021

„Przedszkolaki dla klimatu„- autorzy projektu: Małgorzata Magner- Kaszyńska,

W dniach 21.09-25.09. 2020 r. wszystkie dzieci brały udział w projekcie edukacyjnym „Przedszkolaki dla klimatu”.

„Sprawa to nie byle jaka- bezpieczeństwo przedszkolaka” – autorzy projektu: Małgorzata Magner- Kaszyńska, Patrycja Pawlak (12-16 października 2020)

 

W dniach od 12 – 16 października 2020 r. wszystkie dzieci z przedszkola brały udział
w projekcie edukacyjnym „Sprawa to nie byle jaka – bezpieczeństwo przedszkolaka”.

W tym roku nasza uwagę skupiliśmy na zagadnieniach związanych
z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa. Poznawaliśmy zawody związane ze służbą społeczną, takie jak: funkcjonariusz policji, strażak, lekarz, ratownik medyczny.

Dzieci wykonywały znaki sygnalizacji drogowej, poznały numer alarmowy 112, zrobiły swoje własne odblaski, a także śpiewały piosenki związane
z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Z uwagi na reżim sanitarny oraz pandemię podsumowaniem projektu były nagrania dzieci, na których prezentowały  piosenki, utworu oraz czynności związane z realizacja projektu.

 

BATERIOBRANIE 2020 „EKOGZUB NAM POKAZUJE JAK BATERIE SIĘ TRAKTUJE”- Organizatorzy: Przedszkole nr 148 „Mali Europejczycy” w Poznaniu

 

„Przedszkolaki dla Niepodległej”- autorzy: Małgorzata Magner-Kaszyńska (9-10 listopada 2020)

W dniach poprzedzających Narodowe Święto Niepodległości wszystkie dzieci
uczestniczyły w projekcie edukacyjnym realizowanym w ramach wychowania do wartości,
kształtowania postaw i respektowania norm społecznych.
Działania podjęte w tych dniach miały na celu przybliżenie dzieciom wartości jakie,
niesie za sobą niepodległość oraz kształtowanie postaw patriotycznych poprzez celebrowanie
świąt narodowych.
Każdy oddziała wykonał flagi oraz kotyliony w barwach biało-czerwonych. Dzieci
zaśpiewały wybrane przez siebie piosenki o tematyce związanej z Polską. Najmłodsze
oddziały przygotowały wiersz pt.: „Kto Ty jesteś?” w formie utworu muzycznego.
Wszystkie nasze prace zostały zaprezentowane w holu przedszkola, a nagrane piosenki
w formie filmu prezentowane były na telewizorze, dzięki czemu również rodzice mieli okazję
zobaczyć efekty naszej pracy.
Mamy nadzieję, że datę 11 listopada 1918 Mali Europejczycy zapamiętają na zawsze.

 

 

 

„Książka moim przyjacielem” autorzy: Natalia Królikowska, Patrycja Pawlak (19.04-23.04.2021)

W dniach 19-23 kwietnia 2021 roku wszystkie oddziały z naszego przedszkola realizowały
projekt ogólnoprzedszkolny „Książka moim przyjacielem”. Głównym celem projektu było
wprowadzenie dzieci w świat literatury, rozbudzenie ich wyobraźni oraz poszerzanie wiedzy o
książkach. Projekt został podzielony na cztery dni tematyczne: papier, książka, biblioteka, pismo
oraz dzień podsumowujący zdobytą wiedzę i umiejętności. Realizując projekt dzieci aktywnie
uczestniczyły w proponowanych aktywnościach z obszaru edukacji: językowej, matematycznej,
muzycznej, plastycznej i ruchowej. Dzięki zaproponowanym aktywnościom dzieci ukształtowały
postawę proczytelniczą, poznały definicje: książki, biblioteki, księgarni, pisarza, autora, ilustratora,
introligatorni i drukarni oraz poznały znaczenie czytania książek w codziennym życiu. Projekt
zakończył się napisaniem grupowej książki pt. „Ratujmy nasz dom” we współpracy z rodzicami
dzieci, nagraniem piosenek o czytaniu książek oraz pokazem zdjęć dzieci z ich ulubioną książką.

Święto Europy- Imieniny Przedszkola” autorzy: Małgorzata Magner- Kaszyńska, Joanna Nowicka, Karolina Zawalska (04.05-07.05.2021)

 

Projekty realizowane w ramach Miasteczka Oświatowego

 

Projekty miejskie


 

Zapisz

Skip to content