Menu

Język francuski

W przedszkolu dzieci uczą się dodatkowo języka francuskiego prowadzonego
przez nauczyciela przedszkola. Nauka odbywa się 2 razy w tygodniu wg autorskiego programu:

Gabrieli Sadowskiej : Bon Ton – program nauczania języka francuskiego dzieci w wieku przedszkolnym. Nr dopuszczenia: P148-05-2016.

Program edukacji dwujęzycznej jest w zgodny z założeniami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. System nauczania języka francuskiego opiera się na zabawie, bardzo powolnej gradacji trudności i doborze materiału nie wykraczającego poza rzeczywistość dobrze znaną dzieciom. W początkowej fazie nauki języka francuskiego lektor rozwijaniu dzieci sprawności rozumienia ze słuchu, poprzez intensywne słuchanie dzieci uczą się rozpoznawać i rozumieć poszczególne jednostki leksykalne, które w konsekwencji prowadzą do rozwoju sprawności mówienia, naśladowczego i dalej kreatywnego.

  • Lektor języka francuskiego: mgr Gabriela Sadowska

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z języka francuskiego odbywają się w oddziałach:

  • IV Muminki
  • VCzarodzieje
  • VI Żeglarze.

Zapisz