Menu

Warsztaty plastyczne

      

WARSZTATY PLASTYCZNE

 

 

Warsztaty plastyczne realizowane w ramach edukacji europejskiej
– Innowacja pedagogiczna wdrażana od 01.09.2016r.

Warsztaty plastyczne są uzupełnieniem i dopełnieniem wiedzy poznawczej i twórczej dziecka z zakresu kultury artystycznej (rozumianej w szerokim spektrum) danego kraju Europy, po którym w danym roku podróżuje przedszkole. Tematyka i zakres tematów ściśle skorelowany jest z tematami kompleksowymi i zadaniami zaplanowanymi na dany miesiąc. Warsztaty odbywają się dla dzieci realizujących w danym roku edukację europejską 1 raz w tygodniu (piątek) w godz. 9:30 – 10:30.

Dzieci mają do wyboru zespół warsztatowy w którym w danym tygodniu będą pracować:

  1. Malowanie/rysowanie – kredka ołówkowa, pastela olejna lub sucha, kredka akwarelowa, węgiel, świeca, kreda, frotaż, farba plakatowa, akwarela, pianka do golenia, pasta do zębów, stemplowanie przy użyciu różnych narzędzi.
  2. Wycinanie/składanie/klejenie – wycinanie, wydzieranie, mozaika, kolaż, quilling, praca z papierem.
  3. Lepienie/konstruowanie – konstruowanie prac przestrzennych z papieru, sznurka
    i elementów nietypowych, lepienie z masy solnej, papierowej, z plasteliny, modeliny, gliny, gipsu. 

 

Autorzy innowacji: mgr Kinga Koszewska, mgr Małgorzata Magner-Kaszyńska

W roku szkolnym 2021/2022 warsztaty plastyczne prowadzone są dla oddziałów II – VII. W związku z pandemią w tym roku dzieci nie mieszają się. Każdy oddział ma inną technikę w danym tygodniu.

Koordynator: mgr Małgorzata Magner-Kaszyńska

 

GALERIA PRAC

 

 

Zapisz

Skip to content