Menu

Harmonogram

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Ramowy rozkład dnia każdego oddziału opracowany jest zgodnie z podstawą programową i czasem otwarcia oddziału.

6.30 – 8.30 Zabawy i gry dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze.
8.30- 8.45 Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, praca z zespołem dzieci  lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, praca z instrukcją, realizacja zadań tygodniowych- samodzielnie administrowanie- zgodnie z Planem Daltońskim, prace porządkowe, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.
8.45-9.00 Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe i samoobsługowe. Zabiegi higieniczne.
9.00 – 9.30 Śniadanie- doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole. Wdrażanie do samodzielności przy przygotowaniu posiłku. Wdrażanie do systematycznego wykonywania czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.
9.30 – 11.00 Zajęcia edukacyjne w Sali i na powietrzu kierowane i niekierowane, prowadzone wg planów miesięcznych i wybranego programu.
Przygotowanie do organizacji pracy na dany dzień (dyżury, pary do współpracy, eksperci, funkcje specjalne itp.), wprowadzenie zadań dziennych/ tygodniowych (planowanie pracy, instrukcje do zadań) zgodnie z Planem Daltońskim, wspólne planowanie dnia/tygodnia.
Ustalenie celów dziennych/ tygodniowych. Realizacja zdań dziennych/tygodniowych przez dzieci- samodzielne administrowanie. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem „przeniesionej uwagi”. Wykonywanie zadań w parach lub zespołach.
Zabawy i zajęcia ruchowe, zabawy ruchowe przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy w języku obcym nowożytnym.
Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.
11.00 – 11.30 II śniadanie – samodzielne nakrywanie do stołu
11.30 -13.30 Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu. Odpoczynek w formie leżakowania: słuchanie muzyki, czytanie bajek, 1 x w tygodniu religia. Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu.
13.30 – 14.00 Obiad – samodzielne nakładanie potraw na talerz
14.00 – 17.30 Ćwiczenia relaksacyjne, czynności samoobsługowe, przygotowujące do zabaw w ogrodzie, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy na zimowym placu zabaw w przedszkolu w przypadku złych warunków atmosferycznych, zabawy swobodne dzieci. Zabawy kierowane przez nauczyciela w sali, zabawy swobodne dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, prace gospodarczo – porządkowe w sali, zabawy z komputerem.

 

 

 

Skip to content