Menu

Język angielski

W przedszkolu wszystkie dzieci uczą się języka angielskiego prowadzonego
przez nauczycielki przedszkola – lektorów języka angielskiego.
Nauka odbywa się codziennie wg autorskiego  programu:

Gabrieli Sadowskiej: My First English Words.” Program nauczania języka angielskiego
                                       dla dzieci w wieku przedszkolnym. Nr dopuszczenia P148-03-2016

Nauczanie języka angielskiego w wieku przedszkolnym ma na celu przede wszystkim motywowanie, zachęcanie, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych. Program jest zgodny z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego, której głównym założeniem jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi  w relacjach ze środowiskiem społeczno–kulturalnym i przyrodniczym.

Cele programu m.in:

  • stopniowe poznawanie podstaw materiału językowego, który będzie stanowił bazę
    do dalszej nauki,
  • motywowanie do nauki języka obcego,
  • akceptacja przez dzieci języka angielskiego jako języka komunikacji i interakcji społecznej,
  • rozwój kompetencji językowej na poziomie pozwalającym na aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w języku angielskim,
  • rozwój kompetencji pragmatycznej w zakresie umiejętności używania języka angielskiego odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej.

Program uwzględnia rozwój sprawności językowych dziecka ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprawność słuchania i rozumienia, a w dalszej kolejności na sprawność mówienia.

LEKTORZY:

Oddział  I Misie: Marta Smółkowska
Oddział II Krasnale: Marta Smółkowska
Oddział III Smerfy: Ewa Pietrowicz
Oddział IV Muminki: Joanna Nowicka
Oddział V Czarodzieje: Patrycja Pawlak
Oddział VI Żeglarze: Kinga Koszewska
Oddział VII Odkrywcy: Patrycja Pawlak

Zapisz