Menu

Nasze Przedszkole

   

Przedszkole Daltońskie – wpisane na polską i światową listę Dalton International School promujące nową jakość edukacji dziecka. Dziecko w naszej placówce ma możliwości w sposób kreatywny, badawczy, innowacyjny i eksperymentalny:

 • realizowania podstawy programowej;
 • poznawania i uczenia się języków obcych;
 • harmonijnego , wszechstronnego rozwoju wg własnych potrzeb i możliwości;
 • uczenia się samodzielności, odpowiedzialności i współpracy w ramach realizacji edukacji planu daltońskiego;
 • rozwijania talentów i uzdolnień poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych
  o szerokim spektrum działania i tematyce;
 • kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych podczas zabaw na „aktywnym korytarzu”
 • naturalnego wchodzenia w świat europejskiej kultury, aby stać się świadomym Polakiem – Europejczykiem, rzeczywistym obywatelem Europy.

                                                                                  

Placówka mieści się w budynku wolnostojącym na osiedlu Bolesława Chrobrego 121 w Poznaniu, i zapewnia edukację i wychowanie dla 164 dzieci w 7 oddziałach. Przestrzeń edukacyjna przedszkola została zaaranżowana i wyposażona w sprzęty, urządzenia i akcesoria dające dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, twórczego działania, ucząc samodzielności, współpracy, odpowiedzialności i refleksji. Dzieci mają do dyspozycji: sale edukacyjne,  „aktywny korytarz” – z kącikami do indywidualnego działania, sale gimnastyczną, „zimowy plac zabaw”, gabinet logopedyczno- pielęgniarski. Ogród przedszkolny podzielony jest na strefy:

 • rekreacyjno-sportową (boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią, ścieżka
  do balansowania);
 • zabawowa (sprzęty: bujaki sprężynowe, statek, rura, piaskownice);
 • kreatywna (ogrodowy kącik plastyczny „Picasso”);
 • miasteczko ruchu drogowego;
 • ogrodowa (realizacja edukacji przyrodniczej przez dzieci).

Dyrektor:                     mgr Karolina Zawalska
Wicedyrektor:             mgr Małgorzata Magner- Kaszyńska

Nad wszechstronnym rozwojem dzieci czuwa zespół nauczycieli i pracowników niepedagogicznych pracujących zgodnie z zasadą: 

„pomagam dzieciom
w trudnej sztuce  porządkowania świata
i uczę odpowiedzialności, samodzielności, współpracy i refleksji”.

 

 

 

 

 

Zapisz

Skip to content