Menu

Misja

 1. Dbamy o harmonijny rozwój  dziecka  proponując wiele możliwości, by stawało się badaczem, odkrywcą i w końcu twórcą, wiedziało o tym, jak żyć i jak postępować.
 2. Dziecko poszukuje, odkrywa, eksperymentuje, planuje, dokonuje pierwszych wyborów  i samoocen  oraz  dochodzi   do własnych wniosków.
 3. Nasi wychowankowie uczą się:
 • samodzielnego działania  w określonym czasie i tempie;
 • wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania;
 • zaangażowania w zabawę i pracę;
 • wiary we własne możliwości;
 • kreatywnego myślenia i działania;
 • współpracy i wzajemnej pomocy;
 • uczciwości i odpowiedzialności w kontaktach z innymi;
 • samodzielnego działania;
 • planowania organizacji pracy i zabawy;
 • dokonywania samooceny;
 • właściwych postaw społecznych, empatii;
 • przestrzegać ustalonych zasad i reguł;
 • odpowiedzialności za siebie i innych;
 • dokonywania wyborów.
 1. Respektujemy fakt, że dziecko jest indywidualnością i ma prawo rozwijać się we właściwym dla siebie tempie, zgodnie z osobistymi zdolnościami
  i dążeniami.
 2. Tworzymy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka poprzez realizację edukacji planu daltońskiego.
 3.  Realizujemy edukację dla zrównoważonego rozwoju w szerokim spektrum działania

– promujemy zdrowy tryb życia  .

 1. Rodzic partnerem przedszkola. Wspieramy działania wychowawcze
  i edukacyjne rodziców.